Lääkehoitosuunnitelman auditointipaketti - kevyt

Yksikön lääkehoitosuunnitelman auditointi

500,00 EURTuotteen kuvaus

Aloituspalaverissa kartoitetaan yksikön tilanne ja tarpeet sekä suunnitellaan palvelun toteutusaikataulu. Asiantuntijafarmaseutti toimittaa yksikölle valmiin auditointilomakkeen, jota hyödyntämällä yksikön esihenkilö ja lääkehoitovastaava voivat arvioida lääkehoitosuunnitelman toteutumista yksikössä. Täytetyn auditointilomakkeen perusteella asiantuntijafarmaseutti laatii ratkaisukeskeisen raportin, joka käydään yhdessä purkupalaverissa läpi.

Lisätty ostoskoriin