Lääkehoitosuunnitelman jalkautuspaketti - kevyt

Yksikön lääkehoitosuunnitelman jalkautus henkilöstölle

500,00 EURTuotteen kuvaus

Aloituspalaverissa kartoitetaan yksikön tilanne ja tarpeet sekä suunnitellaan palvelun toteutusaikataulu. Asiantuntijafarmaseutti tutustuu yksikön lääkehoitosuunnitelmaan ja laatii kirjallisen perehdytys- ja jalkautussuunnitelman. Suunnitelma ja etenemisaikataulu käydään yhdessä läpi mentorointikeskustelussa yksikön lääkehoitovastaavan kanssa. 

Lisätty ostoskoriin